Direct contact? startalmere@gmail.com

HomeDisclaimer

Disclaimer

E-mailberichten van Startersloket & Adviescentrum Almere Flevoland met eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk. Het is niet toegestaan het bericht geheel of gedeeltelijk te gebruiken, verspreiden of publiceren. Vernietig de email als de boodschap van de email niet voor u bestemd is en informeer de afzender. Startersloket & Adviescentrum Almere Flevoland  is niet aansprakelijk op enigerlei wijze voor de gevolgen en / of schade als gevolg van onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending, ontvangst en / of  inhoud van deze e-mail. Er vloeien geen contractuele verplichtingen voort uit deze e-mail.